Loading...
CEO @CareDriver DE (m/ž)
CareDriver
Hledáme dynamického manažera, zaměřeného na plnění cílů, s podnikatelským duchem a prokázanou předchozí praxí v budování start-upů nebo realizací velkých a komplexních projektů. CEO bude v plném rozsahu odpovědný za řízení všech aspektů provozu společnosti CareDriver Service GmbH (CDS) v několika městech na německém trhu. Pokud hledáte příležitost, která vám umožní vytvářet a vyvíjet unikátní a smysluplný start-up, tohle je kariéra přesně pro vás.
Co budete dělat
 • Úplná odpovědnost za řízení CDS, 360 stupňové řízení společnosti se zahrnutím několika hledisek (právo, finance, daně, HR, marketing, prostředí IT, obchodní rozvoj a prodej, provoz vozového parku/řidiči, vztahy s městskými úřady a licencování služeb)
 • Aktivní podpora dalšího rozvoje a růstu projektu vytvářením správné strategie a vize, zejména v marketingu a rozvoji společnosti (např. vyhledávání nových partnerství B2B a klientů), nutností je silný podnikatelský duch
 • Řízení a budování poboček v několika německých městech (Hamburg, Berlín, Kolín nad Rýnem) a dohled nad nimi, s hlavním sídlem v současné době v Mnichově
 • Nastavit (nebo upravit) a řídit správnou strukturu týmu, kompetence a kapacity k plnění všech činností
 • Řízení externích dodavatelů/agentur
 • Zajištění, aby všechny činnosti byly nákladově efektivní a v rámci schválených rozpočtových limitů, řízení založené na číslech, se zavedením pokročilých kompetencí reportingu
 • Nepřetržitý monitoring kvality služeb poskytovaných zákazníkům
 • Vedení malého / středně velkého týmu
 • Pravidelný reporting managementu ŠKODA AUTO DigiLab/ŠKODA AUTO ohledně stavu a plánů dalšího rozvoje  
Co budete potřebovat
 • Alespoň 8 let zkušeností s prokázanou schopností řídit komplexní operace, včetně spuštění a škálování
 • Velkou výhodou jsou kombinované zkušenosti získané ve start-upech / rychle rostoucích společnostech a korporacích
 • Iniciativní, samostatná osobnost, orientovaná na cíl, s podnikatelským duchem a intenzivním zaměřením na výsledky a plnění cílů, schopnost řídit priority  
 • Prokázané profesionální interpersonální dovednosti - vysoká úroveň motivace, morální integrita, sebevědomí a schopnost převzít iniciativu  
 • Skvělé komunikační dovednosti jsou nutností pro zajištění spolupráce, vyjednávání a dosahování dohod s interními a externími zainteresovanými osobami  
 • Němčina a angličtina na výborné úrovni slovem i písmem, rozsáhlé znalosti místního německého trhu a schopnost jednat s městskými úřady/licenčními úřady  
 
VÝHODOU BUDOU:
 • Zkušenosti získané ve společnosti zaměřené na mobilitu
 • Zkušenosti se založením a rozvojem start-upů
 • Strategické a analytické myšlení, porozumění principům UX, human centred design atd.
 • Znalosti získané v oblastech prodeje, marketingu a vývoje produktů  
img josef